Kalibrace


Proč kalibrovat u Nivotech.cz?

Přesnost
- rovinový etalon je velmi přesně přenesen v návaznosti podle ČSN a Evropských norem dle Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech (VÚGTK), pravidelně kontrolován.

Kalibrovaný přístroj Cena *)
Nivelační stavební přístroj 760 Kč 
Rotační laser 1 280 Kč 
Potrubní laser 1 330 Kč 
Laserový dálkoměr 1 680 Kč 
Laserová vodováha 1 090 Kč 
Vodováha 460 Kč 

Proč kalibrace?
        Pro splnění ISO 9001, ISO 9002 ale i pro důvěru, každý potřebuje občas ověřit jak jsou jeho měřící přístroje přesné. V případě, že nesplňují přesnosti udávané výrobcem, nabízíme nastavení nebo opravu chyb, pro zajištění jejich deklarované přesnosti. Je to důvod,proč jsme investovali do systémů kalibračního zařízení vysoké kvality, abychom mohli poskytnout tyto služby našim zákazníkům ale i zákazníkům, kteří si koupili výrobek od jakéhokoliv

Kvalita
- práce jsou prováděny na špičkovém optickém kolimačním přístroji ZEISS, laserovém snímacím zařízení SONY s externím zaostřováním CANON a grafickým displejem PHILIPS.
Stabilita
- stabilní kamenno-betonový blok o vysoké hmotnosti, ukotvený do základů domu, na němž je speciálně ukotven zmíněný optický kolimátor ZEISS.

*) ceny jsou bez 19% DPH.

   
   info@nivotech.cz

tel: (+420) 606702586

 2008 (c) AZ RedLine